Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt


A kiadvány egészének vagy részleteinek másolása és közlése akár nyomtatott, akár elektronikus formában csak a kiadó írásos engedélyével lehetséges Kiadja: Riskó Kézbe vette a férget. A kötetben egymást időrendben követő tanulmányok által nem csak egy új szakterületre érett szakemberként érkező és abban érzékeny figyelemmel, odaadással elmélyülő pszichoanalitikus pályaívét követhetjük nyomon, hanem az onkopszichológia sajátosságait is alaposan megismerhetjük.

:: Keresés - InforMed Orvosi és Életmód portál ::

A pszichoanalitikus onkopszichológia különleges szakterület, Magyarországon Riskó Ágnes elkötelezett, alázatos, szelíd kitartással végzett munkája, a betegekkel és kollégákkal való együttműködése nyomán született meg.

Mivel kórházi környezetben gyakran válik fontos szemponttá a gyors és költséghatékony ellátás, ezért szomatikus területen a pszichoanalitikus megközelítés ritkának mondható. A szerző munkássága, melyben a testközelben zajló elmélyült, türelmes, mindig a beteg igényeit és állapotát szem előtt tartó lélektani támogatás a meghatározó, egészségügyi keretek között egészen kivételes.

  1. :: Keresés - InforMed Orvosi és Életmód portál ::
  2. Könyvtár | szefakademia.hu | Vavyan Fable hivatalos weboldala
  3. Szégyellem magam elmenni az orvoshoz.
  4. Módszerek a szemölcsök eltávolítására
  5. Bélparaziták tisztítása
  6. Calaméo - Riskó Ágnes: Pszichoanalitikus Onkopszichlógia
  7. Férgek gyermekekben, milyen színű callas Dudor a parazitákról hogyan kell bevenni Milyen színű férgek vannak az emberekben.

Ágnes munkájával a betegek rendkívül értékes ellátáshoz juthattak, a szerző pedig egyedülálló tapasztalatot szerzett az őt felkeresőkkel kialakított kapcsolatban. Riskó Ágnes kilépett a pszichoanalízis elefántcsont tornyából, a magánrendelő magányából, és a felfedezők bátorságával, a tudósok módszerességével és saját lényéből fakadó humánumával, derűjével mert testközelbe menni és ott is maradni az onkológia területén, ezáltal állandó tárggyá válni betegek, hozzátartozók és a kezelők számára egyaránt.

A megbetegedett ember iránti elkötelezett segítő szándékot már gyermekként megtapasztalta édesapja munkássága nyomán és észrevétlenül is magáévá tette azt a humánus szemléletet, mely szerint megbetegedett embertársunk komplex, testi-lelki segítséget igényel. Figyelme középpontjában kezdetektől fogva a megbetegedett testből kiinduló érzések álltak. Szülei, valamint a betegségük hatása által elmélyült gondolatokhoz jutó, akaratlanul is filozófussá váló betegek inspirálták a test és a lélek egységének kutatásában, az integritás visszanyerésének támogatásában.

Bár a rákbetegség először a testi integritást Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt ki, ennek nyomán a lélek egyensúlyát is megbontja, de nem csak a megbetegedett emberben, hanem családtagjaiban és a velük találkozó szakemberekben egyaránt. Riskó Ágnes munkássága az integritás visszaállítását és az integrálás lehetőségét célozza az egyén, a család és a szakemberek szintjén egyaránt.

Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt

Nemcsak a betegre, de az őt körülvevő egészségügyi rendszerre is egységként tekint, annak folyamatait is analitikus figyelemmel, a megértés igényével követi.

Saját jelenlétével is az integritást támogatta: egy szomatikus osztályon pszichoanalitikusként a test és a lélek elválaszthatatlanságát képviselte, állhatatos jelenléte, teamtaggá válása segítette kollégáit is a beteg ember teljességének felismerésében, megértésében.

Mindig nyitott, érdeklődő figyelme, rugalmassága, a daganatos betegek ügye melletti elkötelezettsége tette ezt lehetővé számára.

Az onkológiai osztályon komfortzónáján kívül dolgozott, ahogy ezt ő maga is 7 megfogalmazza, és ezt a szemléletét meg is tartotta: írásaiban is észrevehetjük, ahogy mindig friss szemmel tekint rá helyzetekre, megkövült szokásokra és a beteg érdeke és saját autentikus meglátásai mentén értelmezi a jelenségeket, helyzeteket.

Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt

Az elődök bölcsességére épít és támogatóan utat nyit a szakmák közötti együttműködésnek, valamint a fiatal kollégáknak. Rugalmas, támogató szemléletét mi sem mutatja jobban, mint hogy eddigi művei gyűjteményes kötetének előszavát tanítványa írja.

Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt

A több évtizedes, egyedülálló szakmai tapasztalatot bemutató kötet leírja egy rendkívüli pálya ívét is. Elsőként az onkológiai osztályon végzett pszichológusi munka alapvetéseinek megfogalmazásával találkozhatunk, ahogy egy szakma hajnalán és egy szakember munkájának kezdetén is először a körvonalak rajzolódnak ki.

Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt

A második tanulmány a szakmai részletek felé irányítja a figyelmet: megismerhetjük az áttétel és viszont áttétel sajátosságait rákbetegekkel folytatott pszichoanalitikus terápiában. Ezt követően a kezelők felé fordul a figyelem.

Riskó Ágnes: Pszichoanalitikus Onkopszichlógia

Riskó Ágnes figyelme a részletek és az egész között váltakozik, úgy érzékeli az onkológiai osztály és a kórház egészét, mint ahogy terápiás munkája során figyel a pácienseire: érti rezdüléseit, meglátja összefüggéseit, követi változásit.

Ágnes nem csak betegeit, de kollégáit is igyekezett segíteni, Bálint csoportot szervezett és ennek tapasztalatát foglalja össze tanulmányában. Ezt követően a terminális állapotú betegek nem verbális terápiájáról szól, majd a test és a lélek destrukciójába kaphatunk bepillantást a szerző őszinte hangú közvetítésével.

Az onkológiai élmények és jelenségek érzékeny leírással történő ismertetése után képet kaphatunk a Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt terepen való megmaradás kulcsáról: a szupervízióról. Láthatjuk, ahogy a szerző érdeklődése egyre mélyül, horizontja tágul, és társadalmi kontextusba ágyazza megfigyeléseit a holocaust túlélők, leszármazottaik és az üldözöttekkel tudattalanul azonosulók pszichoterápiájában szerzett tapasztalatok leírása által.

A továbbiakban megismerhetjük a deperszonalizáció jellegzetességeit rákbetegek és evészavarral küzdő páciensek esetében, majd betekintést nyerhetünk haldoklók és családtagjaik, valamint a gyászolók pszichoterápiájának sajátosságaiba. A szerző elemzi a korai kapcsolatok szerepét is az onkológiai betegek kivizsgálása és terápiája során. A kötet utolsó harmadában történeti áttekintést kapunk: a nagy elődök közül Ferenczi Sándor örökségének jelentőségét, majd az onkopszichológia első 25 évét ismerhetjük meg.

Férgek gyermekekben, milyen színű callas

A tanulmányok sorát A test, a lélek és a daganat című teljes jegyzet zárja és a kötetben leírtak minél jobb megértését lexikon Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt. Ehhez a betekintéshez nem csak a szerző, hanem az Olvasó bátorságára is szükség van, hiszen élet-halál kérdéseinek mély kutjába nézve óhatatlanul megláthatjuk a saját lelkünk mélységeibe temetett érzéseket, benyomásokat, emlékeket is.

Pattant egy nagy féreg úgy, ahogy az onkológiai osztályon dolgozó szakemberek is nap mint nap saját halálfélelmükkel is megküzdve művelik hivatásukat. Egy bátor ember munkáját ajánlom szeretettel a bátor érdeklődőknek. Koncz Zsuzsa klinikai szakpszichológus 9 Bevezetés és köszönetnyilvánítás E könyv tartalma klinikusi tapasztalataimból fakad, főként a betegek és környezetük nem verbális jellegű, empatikus megfigyeléséből, valamint az érintettekkel folytatott beszélgetésekből a testet-lelket igénybe vevő, drámai küzdelem folyamán.

Akaratlan, majd tudatosuló attitűdöm volt, hogy amennyire csak lehetséges, segítsem, hogy a beteg megőrizhesse gondolkodásmódját, viselkedését a kórházi környezetben, hogy önmaga maradhasson.

A könyv valós eset-részleteket tartalmaz.

Férgek gyermekekben, milyen színű callas

Mivel a pszichoanalitikus gyakorlat lényeges eleme a titoktartás, a páciensek nevét megváltoztattam, és mindazon körülményeik leírását is, amelyek miatt anonimitásuk veszélybe kerülhetne. Az onkológiai munkám elkezdésekor kiléptem komfortzónámból, és szinte járatlan úton járó pszichoanalitikusként dolgoztam. Két alapelvem volt. Az első az, hogy nem tettem semmilyen különbséget az onkopszichológiai támogatásért érkező betegek között.

Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt

A beszélgetést bárkivel elkezdtem, és ha mód volt rá folytattam, ameddig ez a beteg részéről kívánt volt. Tehát szót váltottam, beszélgettem, vagy csak jelen voltam a közös térben mindazokkal, akik megkerestek. Ennek a nyitottságnak és feltétel nélküli elfogadásnak azért volt jelentősége, mert ezáltal több szempontból is különböző volt az együttműködő páciensek testi-lelki erőnléte, betegség folyamatának szakasza, onkoterápiájának módszere, életkilátásaik, és társadalmi helyzete.

Ha a beteg találkozni szeretett volna velem, és ezt bármelyik kommunikációs csatornán tudatta velem, ez elegendő volt a találkozás létrejöttéhez, a beszélgetések elkezdéséhez, folytatásához. Így tapasztalataim meglehetősen széleskörűek, forrásuk őszinte és autentikus.

Szégyellem magam a férgekkel kapcsolatos terjedésem miatt

A másik alapelvem az, hogy pszichoanalitikusként érzelmi kapaszkodó nyújtása, az érzelmi támogatás biztosítása volt a fő célom az onkológiai betegellátás folyamán, és nem a pszichoanalízis szabályos alkalmazása kórházi közegben. A terápiás kapcsolat érzelmi folyamatát pontosan tekintetbe vevő, de más szempontból rendhagyó, testközeli, alkalmazott pszichoanalízissel hol tünetszintű, hol mély rétegre ható változást sikerült elérnünk, úgy, ahogyan ezt az onkológiai betegek el tudták fogadni és érdekük leginkább kívánta.

A könyv szerkezete és tartalma megmutatja klinikai tapasztalataim bővülését, szakmai tudásom mélyülését. Az elmúlt évtizedek alatt a tudomány, ezen belül az onkológia soha nem tapasztalt mértékben fejlődött.

Az onkológia területén alkalmazható pszichoszociális intervenciók tárháza, módszertana, alkalmazása megalapozódott és terjed.