SZEF Akadémia

Céljaink

S Z E F   A K A D É M I A

Szakszervezeti szövetségünk XI. kongresszusán a 2015 – 2019 közötti időszakra középtávú programot fogadott el. Ebben központi feladatként határoztuk meg, hogy tagszervezeteink és tagjaink, valamint a közvélemény számára egy új, perspektivikusabb Magyarország- és egy új, modernebb, hatékonyabb szakszervezet-kép kialakítása érdekében egy régi-új munkaforma keretében SZEF AKADÉMIÁT indítunk.

A SZEF AKADÉMIA a Szakszervezetek Együttműködési Fórumában tömörült szakszervezetek közös reakciója és válaszadási kísérlete arra a helyzetre, amely a magyar nyilvánosságban, az oktatási rendszerben és az eszmék piacán mára kialakult.

SZEF Akadémiánk elemezni és tudatosítani kívánja a magyar társadalom meghatározó sorskérdéseit. Ezért az előadásokon részt vevő – vezetőkből, munkahelyi bizalmikból és tagokból álló – aktíva személyes szerepvállalása, a rendszeres találkozások által erősített belső demokratikus párbeszéd és nyilvánosság, a videó-felvételek és a szöveges feldolgozások, valamint honlapjaink és közösségi fórumaink segítségével igyekszünk ezeket kijelölni és a közvélemény napirendjén tartani. Mindezzel intézményesen be kívánunk kapcsolódni a jövőnk feletti vitákba.

A magyar pártrendszer válsága, és ezen belül az ellenzéki pártok bizalmi katasztrófája miatt az aktuális média-napirend és a társadalmi viták tartalma túlnyomóan manipulálttá vált. Ma szinte kizárólag a fennálló kormányzati hatalom érdekei érvényesülnek a közszolgálati médiában, a hírügynökségi tevékenységben. Az érdekvédelem és a társadalmi párbeszéd témavilága szinte teljesen kiveszett az országos és a helyi nyilvánosságból. A felnövekvő generációkban is kevés felkészült és felelősen választani képes állampolgár, öntudatos munkavállaló, és pénzügyileg is tudatos fogyasztó van.

A SZEF AKADÉMIA témái, előadói és hallgatói is, az erről szóló híradások és a honlapjaink is egyszerre hirdethetik majd; a mi szakszervezeti mozgalmunknak van világlátása, van értékrendszere, és tudjuk, mit rontottunk el mi, és mi romlott el Magyarországon.

A SZEF AKADÉMIÁT a budapesti Kossuth Klubban (1088 Múzeum u. 7.) 2015.október 10-én 10.00 órakor indítjuk, és sorozatunkra várjuk valamennyi érdeklődő szaktársunk jelentkezését. Kezdeményezésünk nyitott, a szervezésben és a közönség oldalán, a vitákban is, konföderációs hovatartozástól függetlenül várjuk a magyar szakszervezeti mozgalom vezetőit és tagjait. Akadémiánk legyen új és közös kezdeményezéseink bizonyítéka, fontos és jelentős munkaformája mozgalmunknak.

 

             Boros Péterné alelnök                                                 Földiák András

a SZEF AKADÉMIA vezetője                 a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke

TERVEZETT TÉMÁINK

 

2015. OKTÓBER

ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM

Mi történt a Magyar Köztársaság államrendszerével, az alkotmányos alapintézményekkel?

Hogyan alakult át és változott meg kormányzati rendszerünk és államigazgatásunk?

Miként változtak az önkormányzati igazgatás és a helyi politika lehetőségei?

Mi jellemzi ma a munkavállalók egyéni és kollektív jogait?

 

  1. DECEMBER

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁRA – EMELKEDŐ VAGY HANYATLÓ NEMZET?

Mi a szerepe a közszolgáltatásoknak a nemzeti, társadalmi újratermelésben?

Hogyan hatnak az igazgatási, a hatósági, a humán, a kulturális és a kommunális rendszerek a nemzet életminőségére és versenyképességére?

Hogyan dönthet újra maga a társadalom a közszolgáltatások áráról, avagy kiszabadíthatók-e a közszolgák az állami-kormányzati fogságból?

Teremthető-e közszolgálati szakszervezeti egység és új szövetség a társadalommal?

 

  1. FEBRUÁR

A NEMZET EGÉSZSÉGE

Hogyan hat előtörténetünk és a mindennapok küzdelme a társadalom egészségügyi állapotára?

Igaz lenne, hogy az egészségügyi intézményrendszer csupán 15 százalékban felelős a társadalom egészségéért és életkilátásaiért? Mit és hogyan kell változtatnunk az intézményrendszerben?

Melyik az az ellátási modell, ami mellé a társadalom többségének támogatása megszerezhető?

 

  1. ÁPRILIS

RENDSZERNYUGDÍJ VAGY NYUGDÍJRENDSZER

Tényleg teherviselő, hoppon maradt, reményt vesztett és nyomorba tartó milliók?

Mit engednek az európai standardok, a felosztás-kirovás, és a korfa?

Oldható-e a rendszerekből kiesettek magánya és várható nyomora?

Milyen rendszert kell választanunk és bevezetnünk?

 

  1. JÚNIUS

JÖVŐNK ZÁLOGA: AZ OKTATÁS

Hogyan alakult a magyar köz- és felsőoktatás tényleges kimenő teljesítménye az elmúlt negyedszázadban? És a költségvetési részesedése?

Mi következik 15 éven belül abból, ahogy most az oktatásunk működik?

Lehetséges nemzeti konszenzus az oktatáspolitika céljai és az intézményrendszer működése, a tandíj, a keretszámok és a bölcsődei ellátás körül?

 

  1. SZEPTEMBER

KIRE TARTOZIK ÉS MIBE KERÜL A KÖZ MŰVELŐDÉSE?

Könyvtárak, tárlatok, koncertek, kiállítások, kulturális minták, szocializációs intézmények; meddig tartható a közművelődési intézményrendszer áristomban?

Hol szerezhetők kulturális és közéleti magatartásminták, hol szabadítható fel a személyiség?

Rehabilitálható a művelődés és teljes intézményrendszere?

 

  1. NOVEMBER

TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK, SZAKSZERVEZETEK

Hogyan hat az eltorzult magyar pártrendszer a szakszervezetek mozgásterére?

A szakszervezetek szerepe és lehetőségei a társadalmi közjó feltárásában, az európai jogállamban.

Képviselhetnek-e általános társadalmi programot a szakszervezetek?

Milyen képet formáljanak a magyar jövőről?

 

***

 

A SZEF AKADÉMIA rendezvényein a SZEF választott vezetőinek bevezetőit követve, alkalmanként rövid tematikus előadások és prezentációk hangzanak el. Ezeket felkért szakmai hozzászólások és vita követi. Az előadókat a témák legjobbjai közül, a tudomány által elismert, pártpolitikailag független személyiségek közül választjuk ki. A témákat előzetes híradások alapján, részletes tudósítások, felvételek formájában dolgozzuk fel és dokumentáljuk.