SZEF Akadémia

Földesi Gabriella

Földesi Gabriella jogi szakokleveles közgazdász-tanár, főosztályvezető (EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság, Intézményfinanszírozási és Pénzügyi Monitoring Főosztály).

12 évig dolgozott a köznevelésben tanárként, majd igazgató-helyettesként. Ezt követően 16 évig irányította gazdasági főigazgató-helyettesként a Kecskeméti Főiskola gazdálkodását. Ezt követően került a minisztériumba főosztályvezetőként. Jelenlegi munkakörében az oktatás finanszírozása, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás, az intézmények finanszírozási szempontból történő fenntartói irányítási feladatai, valamint pénzügyi monitoring tevékenységek tartoznak hozzá, illetve az általa irányított főosztályhoz.

A fentieken kívül – munkája mellett párhuzamosan – tanított is a felsőoktatásban, valamint több jelentős EU-s projektben volt projektvezető vagy pénzügyi vezető.