SZEF Akadémia

Simonovits András

„1946-ban születtem Budapesten. Az ELTE TTK matematikus szakát 1970-ben végeztem el. 1976-ban ugyanitt matematikai egyetemi doktori címet szereztem „Prioritásos sorban állási modellek” című értekezésemmel. 1982-ben az MKKE-n megvédtem a „Teljesen decentralizált szabályozás” című közgazdaságtudomány kandidátusi értekezésemet. 1991-ben a BKE-n megszereztem a közgazdaság-tudományok doktora címét a „Ciklus és stagnálás a szocialista gazdaságban: Makronövekedési modellcsalád” című értekezésemmel. 1999-ben habilitáltam a BKÁE-n „Az együttélő korosztályok modelljei” c. előadásommal. 1970 óta folyamatosan az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, mai nevén: Közgazdaságtudományi Kutatóközpontban dolgozom, 1992 óta tudományos tanácsadóként. Többször kutattam és oktattam nyugati egyetemeken és kutatóintézetekben. 1996 óta a Közép-Európai Egyetem Közgazdasági Tanszékén rendszeres vendégtanárként oktatok. 1999. szeptember óta félállásban a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Differenciálegyenletek Tanszékén dolgozom, 2001 óta egyetemi tanárként. Az évek során több társadalmi szervezetben dolgoztam, 2008 és 2011 között az MTA Közgazdasági Bizottsági elnöke voltam, 2008 óta az MTA Társadalomtudományi Kuratóriuma tagja vagyok. 1974-ben a Farkas Gyula díjat kaptam a matematika közgazdasági alkalmazásáért. 2007. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével tüntettek ki.”