SZEF Akadémia

Dr. Weltner János

Név:     Dr. Weltner János László

Születtem:     Budapest, 1944. július 17

Iskolák:    Budapest, I. István, ma Szent István gimnázium

Egyetem:    Budapesti Orvostudományi, ma Semmelweis Egyetem: általános orvos 1968,

Munkahely:     1968: Semmelweis Egyetem, I.sz. Sebészeti Klinika sebészképzés. Eközben több éven át dolgoztam az intenzív osztályon, munkacsoport tagjaként a sebészeti intenzív ellátás keringési és légzésfunkciós kérdéseivel foglalkoztam, és így kerültem kapcsolatba az anyagcsere-egyensúly és a veseátültetés kérdéseivel is.
Sebész szakvizsgát tettem 1973-ban. A sebészeti rutin megszerzése érdekében kétszer több hónapig dolgoztam Pásztón, és rövidebb ideig a Péterfy kórházban. A klinikán kezdetben az alvadási faktorok kiismerhetetlen viselkedését kutattam Dr. Alánt Oszkár mellett, majd a súlyos állapotú sebészeti betegek adatait elemeztem. Ez vezetett el a sebészeti betegek többparaméteres kockázatfelmérésének vizsgálatához.
Tanulmányutakon voltam a hetvenes években Brüsszelben, Grazban, Linzben, Bécsben, majd a veseátültetésre készülve Moszkvában, és később Giessenben, majd Strasbourgban. A veseátültetés hőskorában tagja voltam az ezzel foglalkozó munkacsoportnak, ennek kapcsán veséket vettem ki a programban résztvevő hazai kórházakban.
Szűkebb sebészeti területemmé a vastag- és végbélsebészet vált. Megijedvén az e betegségben szenvedők számának emelkedésétől, módszerfelderítő szűrőprogramot szerveztem a főváros ötödik és nyolcadik és kerületében, de ez a sikeres befejezés ellenére, finanszírozás hiányában nem volt folytatható, nem vált rendszeres tevékenységgé. A vastagbélbetegségek sebészi kezelésének laparoscopos módszerét két kollégával közös Strasbourg-i tanulmányutam után vezettük be a klinikán, és a pénzhiány ellenére azóta is igyekszünk e betegbarát módszert fenntartani.
1971-ben bekapcsolódtam az Országos Sebészeti Intézet munkájába. Az akkori vezetők – Dr. Rubányi Pál, Dr. Szécsény Andor, Dr. Alánt Oszkár, Dr. Barna László – által összeállított országos műtéti adatgyűjtés R-10-es számítógépes feldolgozásának rendszerterve volt a második találkozásom az informatikával. Az első a klinikai statisztikák kényszerű strigulázása volt – sok-sok kockás papír felhasználásával. Az Országos Sebészeti Intézet 2002. évi áttelepítésekor annak igazgatóhelyettese, majd a nem sokkal ezután bekövetkező megszüntetésekor tanácsadója voltam. Az egészségügyi szervezés terén szerzett tapasztalataimat felhasználva 1985-ben részt vettem az akkor reformbizottság munkájában, a HBCs rendszer bevezetésének előkészítő munkálataiban, majd a kilencvenes években részt vettem az egészségpolitikai reform-vitákban. A Soros Alapítvány támogatásával nővérképzést szerveztem az egynapos sebészet után a betegeket otthonukban ellátó nővérek számára, és ugyanerre a szakterületre betegtájékoztatókat készíttettünk. A stoma-terápia fontosságát felismerve nővértovábbképzéseket szerveztünk.
Anyagokat írtam a regionális egészségpolitikai projektekhez.
Konzulensként és modellezőként hozzájárultam az egyetem informatikai rendszereinek fejlesztéséhez 1984-től az egyetemi fejlesztések felszámolásáig.

Társaságok:
Nemzetközi:
European Society of Gastroenterology,
Patient Classification Systems/Europe,
Hazai
Magyar Sebész Társaság. Előző két ciklusban vezetőségi tag
Magyar Koloproktológus Társaság vezetőségi tag
Magyar Mesterséges Táplálási Társaság tagja a társaságunk alapítása óta. Korábban pénztáros, vezetőségi tag, küldött az ESPEN-nél, Dr. Varga Péter emlékelőadást tartottam 2011-ben.
Magyar Gastroenterológiai Társaság tag
Sebész Szakmai Kollégium: korábban tag, majd konzultáns, az új Egészségügyi Szakmai Kollégium Sebészeti Tagozata tanácsadó testületének korábban konzultánsa
Egészségügyi Szakmai Kollégium Informatikai Tagozata tanácsadó testületének tagja
MTA Orvosi Informatikai Munkacsoportjának korábban tagja
Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság korábbi tagja
Az egészségügyért felelős államtitkárság mellett működő Kód- és finanszírozási munkabizottság tagja
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi bizottságának korábban tagja
A Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának tagja, elnöke
A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és ennek elnökségének tagja, és képviseletében a Semmelweis Egyetem szenátora
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja vagyok az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés javaslata alapján, ahol elsősorban az egészségüggyel és felsőoktatással kapcsolatos témákban veszek részt az anyagok kidolgozásában.
Magyar Orvosi Kamara: területi és országos küldött
Szerkesztőbizottsági tagság: IME

Oktatás:
A magyar, német és angolnyelvű orvosképzésben, továbbá a szakorvosjelöltek oktatásában és az orvostovábbképzésben több évtizede tanítok. A vastag- és végbélsebészet, a bélelzáródás, a sebészi fertőzések, a nosocomialis fertőzések és a sebészeti dokumentáció témáiban tantermi előadást tartok mindhárom oktatási nyelvünkön, a gyakorlati oktatás terén évente átlag két csoportom van.
Előadásokat tartottam a közép, a ráépített és a felsőfokú szakképzésben a stoma-terápia, és a nosocomialis fertőzések témaköreiben. A laparoscopos sebészet bevezetésekor kollégáimmal tömeges tanfolyamot szerveztünk laparoscopos cholecystektomia jogosítványának széleskörű megszerzése érdekében. Rendszeresen foglalkozom a különféle csereprogramok keretében érkező hallgatókkal a fentieken túl francia, orosz és olasz nyelvtudásomat kihasználva.