SZEF Akadémia

Állam és társadalom >>>

A SZEF AKADÉMIA Magyarország legnagyobb civil szervezeteinek, a szakszervezeteknek nyújt önkéntes és önképző szolgáltatásokat. Kérdéseink és válaszaink vannak, magyarázattal szolgálunk, talán programot adunk.

Tartsanak velünk! Jelentkezzenek a rendezvényeinkre, iratkozzanak fel a hírlevélre. Kossuth Klubban tartott előadásainkon, és itt, a honlapon is szívesen látunk minden jóakaratú polgárt, munkavállalót, nyugdíjast és diákot. Témáinkat az elméleti előzmények és a köztörténeti tények tanulságai mentén, de mindig a jelen problémáira figyelemmel dolgozzuk fel.

***

Időpont: 2015. október 10. (szombat)
Helyszín: Kossuth Klub
Budapest, VIII. kerület, Múzeum u. 7.

***

A SZEF AKADÉMIA nyitó rendezvényén az Állam és a társadalom alapkérdéseit vizsgáltuk:

Mi történt a Magyar Köztársaság államrendszerével, az alkotmányos alapintézményekkel?

Hogyan alakult át és változott meg kormányzati rendszerünk és államigazgatásunk?

Miként változtak az önkormányzati igazgatás és a helyi politika lehetőségei?

Mi jellemzi ma a munkavállalók egyéni és kollektív jogait?

A SZEF AKADÉMIA első rendezvényét Földiák András, a SZEF elnökének köszöntője vezette be,

a rendezvény moderátora Enyedi Nagy Mihály, az akadémia titkára volt.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség minapi párizsi kongresszusáról szólva Földiák András, a SZEF elnöke felidézte az alapgondolatot, az Igazságos Társadalmat címmel rendezett tanácskozás eredményét. „Élhető, igazságos, boldogabb, jobban működő társadalmat akarunk, nem ideológiai alapon rendezett világot!” – mondotta.

„Működő megoldásokat keresünk, s ezért összefogunk a tudománnyal, keressük a nyilvánosságot, és megpróbálunk összefogni önmagunkkal is! Mert ez nekünk nagyon nehezen megy! Erőink nem adódnak össze. Nincs összehangolt tevékenység média – tudomány – politika – civilek – és a szakszervezetetek között. A SZEF AKADÉMIA ezen a téren próbál változást hozni – tette hozzá.

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának honlapja >>>

***

A SZEF AKADÉMIA sorozatát hivatalosan Boros Péterné, a SZEF alelnöke, az MKKSZ főtitkára nyitotta meg.

A SZEF AKADÉMIA jelzés és bizonyíték; konföderációnknak van elképzelése a jövőről. Párbeszédet keresünk a társadalommal és jobb magyar közszolgáltatásokat akarunk. Ez törekvéseink lényege. Az Akadémia működéséről és a tárgyalt kérdésekről is várjuk a véleményeket, a hozzászólásokat.

Az MKKSZ honlapja >>>

***

A ROSSZ KORMÁNYZÁS ISMÉRVEI – Dr. Perecz László egyetemi tanár előadása

 A hatalmi ágak megosztásának és a népfenségnek, az állami szuverenitásnak eszmetörténeti alapjai és több évszázados gyakorlata van az európai társadalmak körében. Ezek érvényesülése esetén ellehetetlenül a zsarnokság kialakulása. Alkotmányfejlődésünk jó irányba indult, de megtorpant.

Újra felvetődik a kérdés; miért fogadjuk el az államot, miért követjük a normákat, miért fizetjük be az adókat? Mit látott egy francia közel háromszáz éve, amikor azt mondta; „Az embereket rá kell kényszeríteni, hogy szabadok legyenek!” Milyen utat jelent ehhez a szabad választások megtartása? Mit jelent valójában, ha e választás rendje megváltozik, illetve megváltozott?

Mit jelent a modern (?) magyar pártrendszer válsága? Miképp váltott át a Parlament szerepének növekedése a kétharmaddal a Kormány mindenhatóságába?

Mindezt miképp szolgálja ki az időközben világkép képző hatalommá vált média? Miért fogyott el az erő a mi fél-forradalmunk alkotmányos szerkezetéből egy negyedszázad alatt?

Hogy zajlott le a közigazgatás teljes átszervezése, és hogyan lehet, hogy erről a lakosság gyakorlatilag semmit se tud? Mi történt a bírói hatalommal?

A tanulság pőre és egyszerű; a demokrácia, mint társadalmi gyakorlat még Európában is inkább kivétel, mint főszabály. Előfeltétele az állampolgár, mint demokratikus személyiség, s ehhez kell a szerves polgárosodás. Öntudat, jogtudat, méltóság és kiállás… – ami közösségben és szervezetten mindig eredményesebb…

Kapcsolódó anyagok:

 • Itt egy átlagos egyetemi előadásvázlat segít áttekinteni az alkotmányos alapjogok generációit

http://alkjog.elte.hu/wp-content/uploads/Alapjogok_fogalma_rendszere_eavazlat.pdf

 • Így nézett ki egy angolszász tulajdonban lévő napilap ismertetése az Alaptörvény ismertté válása idején.

http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/uj_alkotmany_-_alapjogok_alapvetesek/2214595/

 • Itt az Állampolgári Jogok Biztosának Hivatala végez modern jogpropagandát

http://gyermekjogok.ajbh.hu/faq.php

 • Itt láthatod, miként lehet videóval oktatni az állampolgári ismereteket

http://ofi.hu/tudastar/videofilmes

 • Ez a diasor programozottan dolgozza fel az Alaptörvényt

pereczl_1_modul

 

***

A JÓ HELYI KORMÁNYZÁS ISMÉRVEI – Pálné dr. Kovács Ilona akadémikus előadása

A „nőként, kicsiként és vidékiként” előadást tartó akadémikus asszony az önkormányzatok világában lezajlott eseményeket a rendszerváltás 25 éve alatti történelmi eseménysor logikus betetőzéseként értelmezte és mutatta be. A Jó Kormányzás és a mérésére alkalmas nemzetközi standardok áttekintése alapján bemutatta azt a hanyatlást, leszakadást, amit társadalmunk az elmúl évtizedekben elszenvedett.

A regionális és helyi hatalom éppúgy igényli a tudás, a tulajdon és a partnerség viszonyait, és ezek szerves része a felelősség – figyelmeztetett. Az emberi jogok védelme elképzelhetetlen a polgárközelség és a belső kontrollok fenntartása nélkül. A közhatalomnak tartózkodnia kell a beavatkozástól, ha a civil társadalom cselekvőképes! Az EU által bevezetett Önkormányzati Charta (2013.ET) jogelvi világából a mai, módosított önkormányzati tv. mintegy „kiesik”.

De tudnunk kell; a társadalmi berendezkedés és a versenyképesség erősen összefügg. Mindezen jellemzők ma mérhetők, komoly tudományos és statisztikai apparátusok számai bizonyítják, miféle folyamatok zajlanak a magyar társadalomban, és mire vezetnek.

A magyar államból eltűnt a területi elv; a megye megszűnt politikai keret lenni; nincs megyei lista. A választókerület nem integrálja a települések politikai, vagy érdekreprezentációs mozgását, hatalmi eszköz csupán. Hatalmas, nagy lett a központi állam; egy erős vissza-fordulat történt a múltba!

A kitörés esélyei szűkek; egy decentralizált hatalomhoz jelenleg nincs meg a helyi politikai elit és társadalom, miközben a mérethatékonyság, a versenyképesség és az integráció kényszerei is a nagyobb egységek felé mutatnak. Ez volt a magyarázata a 2004-es kudarcnak és ez az oka a 2010 utáni folyamatoknak… minderről sokat elmond az itt mellékelt prezentáció.

Kapcsolódó anyagok:

 • Pálné dr. Kovács Ilona akadémikus prezentációja

SZEFoktober 10Palne

 • A Jó Kormányzás indexeinek mérése/ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyilvános anyagai

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/jo-allam-jelentes.original.pdf

***

Dr. Lövétey István docens, alkotmányjogász korreferátuma

Az MKKSZ szakértő tagja alapvetően kiegészítette az előadásokban elhangzottakat. Felidézte a rendszerváltás alkotmányozásának műhelytitkait, magyarázatot adva néhány strukturális hibára. A klasszikusok új interpretációban idéződtek fel általa; a miniszter és a magiszter, a status és a kötött mandátum rejtelmei szórakoztató egyvelegében magyarázta meg a jelen visszásságait. A képviselők jogállásától a pártfinanszírozásig, a Kúria és az Alkotmánybíróság szerepétől az alkotmányunkból és alaptörvényünkből egyaránt hiányzó felelősségi rendszerig szinte teljes felsorolást adott. Majd kimondta a következtetést; politikusaink valójában nem érdekeltek egy rendezett alkotmányban, ezt bizonyítja a tény, hogy a hatályos Alaptörvény 80%-ban az elvetett régi alkotmány szövegét viszi tovább.

Kapcsolódó anyagok:

 • Antal Attila részletesen áttekintette az alkotmányozások folyamatát

http://epa.oszk.hu/02500/02565/00075/pdf/EPA02565_poltud_szemle_2013_3_048-070.pdf

 • Jakab András egy felelős alkotmányozás előkérdéseit gondolta végig

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20104sz/07.pdf

***

Szebeni Dóra, az MKKSZ Önkormányzati Dolgozók Országos Tanácsának elnöke

Gyakorló önkormányzati tisztviselőként áttekintette a jó helyi kormányzás munkavállalók felől állítható előfeltételeit. Szabályozott hatáskörök, korszerű eszközök, képzett vezetők mellett sem közömbös a bér. Ma a 9-10 órás munka és minimálbér mellett nehéz családbarátnak látni a közigazgatást.

Kapcsolódó anyagok:

 • Így nézett ki a köztisztviselők helyzete 2010-ben

http://www.origo.hu/allas/aktualis/20100701-mennyit-keresnek-a-koztisztviselok.html

 • A köztisztviselők bértáblája 2016-ban

http://officina.hu/gazdasag/4-kozalkalmazotti-bertabla

***

A SZAKPOLITIKAI VITÁT LEZÁRÓ ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE:

Hozzászólásokat a téma megjelölésével a szefakademia@szef.hu címre várunk.

A DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁG, AZ EURÓPAI JOGÁLLAM >>>

***

Galéria

* * *

Ajánlott irodalom:

 • Eltemetett demokrácia – Vörös Imre volt alkotmánybíró szerint államcsíny történt

https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/eltemetett_demokracia_voros_imre_volt_alkotmanybiro_szerint_allamcsiny_tortent

* * *

Feliratkozom a hírlevélre:

Név:*
E-mail cím:*
Ha szakszervezeti tag,
szakszervezetének neve :
Hozzájárulás Elolvastam és egyetértek a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakkal.

Tisztelt Érdeklődő! A hírlevélre feliratkozók adatait az adatvédelmi szabályok legszigorúbb betartásával kezeljük, e-mail-címére kizárólag SZEF-fel kapcsolatos információkat küldünk. Figyelmét köszönjük!