SZEF Akadémia

Jövőnk záloga: az oktatás >>>

Időpont: 2016. március 19. (szombat), 10.00
Helyszín: Kossuth Klub
Budapest, VIII. kerület, Múzeum u. 7.
A SZEF AKADÉMIA Magyarország legnagyobb civil szervezeteinek, a szakszervezeteknek nyújt önkéntes és önképző szolgáltatásokat. Kérdéseink és válaszaink vannak, magyarázattal szolgálunk, talán programot adunk. Témáinkat az elméleti előzmények és a köztörténeti tények tanulságai mentén, de mindig a jelen problémáira figyelemmel dolgozzuk fel. Tartsanak velünk. Jelentkezzenek a rendezvényeinkreiratkozzanak fel a hírlevélre!
A Kossuth Klubban tartott előadásainkon, és itt, a honlapon is szívesen látunk minden jóakaratú polgárt, munkavállalót, nyugdíjast és diákot.

A SZEF AKADÉMIA negyedik akadémiai napján, március 19-én a nemzet jövőjét meghatározó közoktatással foglalkoztunk. Arra törekedtünk, hogy hosszú hónapok vitái, tüntetések és akciók, a Pedagógusok Szakszervezetének kongresszusa és a 15-i demonstráció után összefoglaljuk a tényeket, a folyamatok eredményét és a jövőre vonatkozó célokat és terveket.

Előzetesen felvetett kérdéseink a következők voltak:
– Hogyan alakult a magyar közoktatás tényleges kimenő teljesítménye az elmúlt negyedszázadban? És a költségvetési részesedése?
– Mi következik 15 éven belül abból, ahogy most a (köz)oktatásunk működik?
– Lehetséges nemzeti konszenzus az oktatáspolitika céljai és az intézményrendszer működése,  a keretszámok, az oktatási korhatár, az óvodai ellátás általános jellege körül?

Mindezekre előadóink sokrétű és sokféle válaszokat adtak; de előítéletek és indulat nélkül!

RÉSZLETES PROGRAM

Megnyitó

Boros Péterné, a SZEF AKADÉMIA vezetője (Prezentáció – .pptx)
„Esély – összeomlás előtt” – cikk a Népszabadságban

A SZEF alelnöke tényekkel mutatta be, hogy a közszolgáltatások, és ezen belül a közoktatás és az egészségügy problémáit már tavaly augusztusban a SZEF AKADÉMIA napirendjére tűzték. Prezentációjában Deák Ferenc szövegeit segítségül hívva bölcsességet, mértéktartást és kitartó elszánást, sikerességet kívánt a pedagógusok mozgalmának. Bejelentette, hogy a SZEF AKADÉMIA április 23-án „Rendszernyugdíj, vagy Nyugdíjrendszer?” címmel tartja következő akadémiai napját.

***

Iskola-forradalmak – Az iskolatörténet néhány tanulsága

Trencsényi László c. egy.tanár (Prezentáció – .pptx)

A tanév, az osztály, az érdemjegyek, a tanterv, a bizonyítvány sok száz éves fejlődési sorok eredményei. Bemutatta az államok érdekeltségét a szélesebb néprétegek képzésében, illetve azokat a logikai sorokat, amelyek szerint az államot éppen vezetők mindig közvetlen érdekeik szerint módosítják aoktatás szervezeti és tartalmi kereteit. Most mintha az alattvalók képzésére lenne a legnagyobb igény…
Ezt az előadást azok nézzék meg, akik működő fogalmi struktúrát keresnek a mai helyzet feldolgozásához.

***

A köznevelés és a közoktatás összevetése a feladatmegosztás rendszerében 

Szüdi János jogász  (Prezentáció – .ppsx) Előadásában Szűdi János hivatkozott az általa vezetett szakértői csapat törvénytervezetére, mely .doc-formátumban honlapunkról szintén letölthető.

Az oktatási ügyekben valamikor államtitkárként is közreműködő jogász elképesztően széles ívű előadásában nem következetesen használta a mellékelt prezentációt, ennek szerteágazó adatait mindenki külön tanulmányozhatja. Az elmúlt 35 évről követhetően felvázolt folyamat kifejtése sajnos 50 perc figyelmet követel az érdeklődőktől. Megérthetővé válik a köznevelés és a közoktatás ellentét és fogalompárja, a kapcsolódó társadalmi feladatmegoszlás, a tanszabadság és a tanítási szabadság előfeltételeinek megteremtése, illetve a felszámolásuk is. Az alkotmányfejlődéstől az önkormányzati szabályozásig megalkotott áttekintés mélyen megalapozza a jelenlegi állapotok helyes értékelését.

***

Tanárlázadás és oktatáspolitika – tétek, reménytelenségek és remények

Nahalka István docens (Prezentáció – .pptx)
Kapcsolódó anyag: Marczius Tizenötödike – .pdf

Az ELTE docense sok eredetileg vállalt témáról nem ejtett szót, lemondott az esélyegyenlőségi, a minősítési, a mérési nehézségek kifejtéséről, helyette részletes leírását adta annak a folyamatnak, amit a sajtó ma tanárlázadásnak nevez.
Prezentációja kronológia, előadása igazi elemzés! Sajnos nem Happy End a vége… Mondandójának érdemi kiegészítést ad az általa a 2012-ben megjelent Márczius Tizenötöde című kiadványban közzétett elemzés, amely pontosan leírta, miért fognak négy év múlva felháborodni a Herman Ottó Gimnázium tantestületének tagjai.

***

A szakpolitika és a társadalompolitika ütközése és összhangja a közoktatásban

Bokros Lajos közgazdász  (Prezentáció – .pptx)

A volt pénzügyminiszter nemzetéért felelős államférfi mértéktartásával adott elő, prezentációja önállóan is értékelhető üzenet.
Álláspontja szerint a tanárok mozgalma elsődlegesen politika, mert a legközvetlenebbül közpolitikai témát; az oktatást érinti. Mint minden más területen, itt is elsődleges közpolitikai célokat kell kövessünk: ezek a minőségjavítás (romlás lassítása), az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, és a költséghatékonyság!
Az általa precízen sorra vett problémákról megjegyezte; ezek ötven év múlva is itt lesznek, de nem közömbös, mikor kezdjük el felszámolásukat, mert csak akkor indul az ötven év…
„Amíg az emberek képességeik kifejtésében nem szabadok, addig nem tudják elfogadni a társadalomban élért helyüket…” – bízta rá a végiggondolást a hallgatóságra, majd érdekesen teljes listát készített azokról a közoktatási feladatokról, amelyekhez a központi kormányzatnak sosem szabadna hozzáférnie!
Bokros Lajos a CEU és a Babes-Bólyai egyetemi tanára; láthatóan alaposan felkészült, szóhasználata olykor kegyetlenül éles, án kétségtelenül érthető, és nem félreérthető!
„Nincs jó király, a közoktatást tudatosan silányítja a kormány!” – zárta előadását.

 ***

KORREFERÁTUMOK:

Galló Istvánné, a PSZ elnöke

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke kilóra-dekára elszámolt az általa vezetett érdekvédő munka utóbbi öt évéről. Az előadásokra lényegében nem reagált. Jelezte, a sztrájkbizottság keretei között most is tárgyalásban állnak a Kormánnyal; bízik az eredményekben.
Leszögezte: tagjaikat soha nem fogják törvénysértésre biztatni.

***

– Egy nyílt levél elő- és utóélete
Pilz Olivér
, a CKP képviselője (Prezentáció – .pptx)

„Valójában a Tanítanék Mozgalom képviseletében vagyok itt” – pontosított Pilz Olivér, és igazodva Galló Istvánné konfliktuskerülő kifejtéséhez, bemutatta a maga kronológiáját, fejlődéstörténetét.
Az így összevethető szakszervezeti és mozgalmi folyamatleírás nem ütköztette az így kikerült dilemmákat, alternatívákat, ezek nyilvános tárgyalása elmaradt.

***

Szunyogh Szabolcs újságíró (az ex-Köznevelés főszerkesztője)

A Köznevelés volt főszerkesztője arról a meggyőződéséről beszélt, hogy szabad és minőségi, belső és szakmai nyilvánosság nélkül a magyar pedagógus társadalom egészségesen nem fejlődhet, s ennek megteremtése, fenntartása kikerülhetetlen feladat.

 ***

A tanácskozást Földiák András, a SZEF elnöke köszönő és a vitát csak pillanatnyilag berekesztő szavai zárták.

 ***

A március 30-i akciót meghirdetők követelik:

***

Az oktatáspolitika pártfüggetlen alapelvei – a Karátson Gábor Kör javaslata (2017. március 31.) >>>

***

A SZAKPOLITIKAI VITÁT LEZÁRÓ ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE:

Hozzászólásokat a téma megjelölésével a szefakademia@szef.hu címre várunk.

NEMZETI JÖVŐNK ZÁLOGA; AZ OKTATÁS! >>>

***

Képgaléria

(A fotókat Korányi László készítette.)

***

Feliratkozom a hírlevélre:

Név:*
E-mail cím:*
Ha szakszervezeti tag,
szakszervezetének neve :
Hozzájárulás Elolvastam és egyetértek a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakkal.

Tisztelt Érdeklődő! A hírlevélre feliratkozók adatait az adatvédelmi szabályok legszigorúbb betartásával kezeljük, e-mail-címére kizárólag SZEF-fel kapcsolatos információkat küldünk. Figyelmét köszönjük!