SZEF Akadémia

Szociális valóság 2016 >>>

Időpont: 2016. október 22. (szombat)
Helyszín: OKISZ Irodaház
Budapest, XIV. kerület, Thököly 58.

A SZEF AKADÉMIA Magyarország legnagyobb civil szervezeteinek, a szakszervezeteknek nyújt önkéntes és önképző szolgáltatásokat. Kérdéseink és válaszaink vannak, magyarázattal szolgálunk, talán programot adunk. Témáinkat az elméleti előzmények és a köztörténeti tények tanulságai mentén, de mindig a jelen problémáira figyelemmel dolgozzuk fel.

Negyedszázada eredetileg a szociális piacgazdaság, az európai fejlődés, a nemzeti felemelkedés felé vettünk irányt. Mi a helyzet ma? Igaz lenne, hogy a jogállami, a társadalmi, a népességi, az oktatási és egészségügyi, az egyszerre munkáltatási és munkaerő-hiányi válság mellett szociális válság is sújtaná a nemzetet?

A kor színvonalán és megtartó erővel működnek szociális rendszereink? Mi történik az újszülöttek és a családok gondozásában, a veszélyeztetett gyermekekkel, a magatehetetlen idősekkel, a fogyatékosokkal, a szenvedélybetegekkel, a hajléktalanokkal, és az érdemi jövedelemmel nem rendelkezők százezreivel? Állítható, hogy társadalmunk magára maradt, mert a kialakult állam- és jogrendszer a képzetlen és vagyontalan tömegek ellen fordult?

 

RÉSZLETES PROGRAM

10:00 MEGNYITÓ
BOROS Péterné, a SZEF Akadémia vezetője

Az MKKSZ elnöke, a SZEF alelnöke megnyitójában megemlékezett az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőseiről és áldozatiról, s tiszteletükre a jelen lévő közel nyolcvan érdeklődő közösen énekelte el a Himnuszt.

„Ötvenhat szellemét akkor őrizzük és követjük a legjobban, ha elődeink célkitűzéseit vizsgálva szembesítjük ezeket a mai magyar valósággal” – jelentette ki. Előadóinkat arra kértük, segítsenek megérteni a szociális állapotokat, az ellátási formákat, a költségvetési arányokat, világítsanak rá, merre tartunk, mit kell változtatnunk.

Boros Péterné – a szakszervezeti konföderációk összefogását sürgetve – kiállt a minimálbér jelentős, 28-30 százalékos emelése mellett és egységet, határozott fellépést követelt.

ELŐADÁSOK

10:05 SZEGÉNYSÉG ÉS KEZELÉSE – TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
NYILAS Mihály, ELTE, tanszékvezető egyetemi docens, az Esély főszerkesztője (Prezentáció – .ppt)

A történeti előzményeket – amelyek a szociális ellátások számtalan formáját és intézményét létrehozták az elmúlt századokban – Nyilas Mihály a szegénységpolitika nézőpontján keresztül ismertette. Ennek során felhívta a figyelmet arra, hogy a középkor általános törekvései a szegénység helyben tartására, munkára kényszerítésére, büntetésre és nevelésre irányultak, s hogy a saját és a bevándorló szegény megkülönböztetésére épültek. Felidézte számos, de napjainkban feléledő intézkedés első alkalmazásának eseteit, prezentációjában kész idősorokban ismertette a szegénypolitika általános társadalmi szociálpolitikává válásának folyamatát.

Betekintést kaptunk a különböző szegénységpolitikák szemléleti és eszközbeli különbségeibe, s láthattuk ezek hatékonyságának különbségeit, a pénz felét eredmény nélkül elvesztő amerikai intézkedésektől az öregkori szegénységet gyakorlatilag nullára csökkentő svéd szakpolitikáig.

 

10:35 SZOCIÁLPOLITIKÁNK NEGYEDSZÁZADA
ANDOR László, Corvinus, egyetemi tanár, tanszékvezető (Prezentáció – .pptx)

Az EU volt munkaügyi biztosa négy szempont szerint próbálta a negyedszázados események folyamatjellegét, karakterváltását és főbb jellemzőit bemutatni. Vizsgálta az irányadó gondolati köröket a koraszülött jóléti államtól a munka alapú társadalomig. Utóbbiról kiemelte, hogy miközben ez a mai miniszterelnök fő tézise, elméleti kifejtése, megalapozása az eltelt évtizedben magyar tudományos és szakmai publikációkban nem fellelhető…

Az előadás tételesen foglalkozott a magyarországi állapotok nemzetközi összehasonlításával, az EU harmonizálás alatt lévő szociálpolitikai céljaival, illetve a 2008-al induló válság eredményeként kialakuló jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásával. Ezen objektív mércék eredményei szinte eredőként mutatják be a szegénnyé válás drámai felgyorsulását a magyar társadalomban.  Mindezekhez számos adalékot tartalmaz a TÁRKI Társadalmi Riport 2016 című jelentése.

Andor László leginkább a szociálpolitika, a kívánatos társadalompolitika és az EU keretén belül vállalható közös erőfeszítések összefüggéseit láttatta, és ezzel a SZEF AKADÉMIA egész szakmai napjának szemléleti irányt szabott.

 

11:10 „CSAK AZ TUD ADNI, AKINEK…”
BOGDÁN László, Cserdi polgármestere

Az önmagát három elemi osztályt végzett cigányemberként bemutató polgármester retorikailag is figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. Kötetlenül, és közvetlenül beszélt a sajátjai gondjairól. Az ellentétpárokra, témaváltásokra és lenyűgöző gondolati fegyelemmel bejárt fokozatokra épített beszéd a SZEF AKADÉMIA kereteinél tágabb társadalmi figyelmet követel, megpróbáljuk szélesebb körben is terjeszteni!

 

11:40 SZOCIÁLIS PILLÉR, AVAGY MIRE KÉSZÜL AZ EGYESÜLT EURÓPA?
MESZERICS Tamás, európai parlamenti képviselő (Prezentáció – .pdf)

Az előadás sűrítve, de kellő részletességgel mutatja be azt a kezdeményezést, amelyről először 2017 januárjában lesz szavazás az Európai Parlamentben. Az alapvető cél az európai társadalmak jövedelmi – vagyoni szétszakadása, azaz a politikai szélsőségek iránti fogékonyság megelőzése. A minimálbér és a létminimum egymáshoz kötése, az egyénig leható, de közös európai ellátási formák bevezetése, munkanélküli segélynek az átlagos munkakerülési időhöz kötése, és más intézkedések jelenleg sajnos leginkább az Euro zóna tagországaiban válhat lehetségessé. Hazánkat a kétsebességes Európa szerényebb oldala várja, jelenleg nem a szegények számának csökkentése, hanem a növekedés lassítása lehet a reális cél…

 

11:55 – 12:10 AZ ALAPJÖVEDELEM MINT ALAPKÖVETELÉS
BÁNFALVI István, szociálpolitikai szakértő (Prezentáció – .pptx)

Jóllehet a LÉT eredeti kezdeményezőjétől az FNA, azaz a Feltétel Nélküli Alapjövedelem, mint intézmény ismertetését kértük, Bánfalvi István előbb a hazai és a nemzetközi, elsősorban európai vitákat ismertette. Mondandójából kiderült; ez indokolt is volt, hiszen miközben erősödik az FNA eszméjének és híveinek köre, a viták változásokat hoznak, a koncepció változik, maga a fogalmi definíció is átírásra került.

Az előadás és a számtalan linkkel is tartalmazó prezentáció tehát változásában mutatja be azt a modellt, amelyet Finnország már jövőre bevezet, és amivel a világ számos táján városi, tartományi, vagy országos kísérletek folynak.

BÜFÉEBÉD

A szünet kedves és biztató színfoltja lett, hogy a műszaki okból megszakadt internetes közvetítés miatt egyik nézőnk, Illés Ildikó buszra pattant és még időben megérkezett… Később a kapcsolat is helyreállt, s ha kevesen is, de akadt, aki ezt az utat választott, az utolsó pillanatban is volt nézője a közvetítésnek…

KORREFERÁTUMOK

12:30 NYISD KI A SZÁD! A TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZEREKRE
DR. FLASKÁR Melinda, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD, a SZEF tagszervezete)  titkára

A négy diplomával rendelkező szociális munkás a hajléktalan-ellátás napi problémáiból indítva az intézményrendszer jelenleg is folyó átszervezését is elemzi. .Létszám, forrás és eszközhiány, szemléleti zavar, a törvényhozás szintjén érvényesülő szakmai felelőtlenség egyaránt előkerül. Kérdések, megoldáskeresés, és napi helytállás minden nehézség ellenére, – de a legkevésbé megfizetett munkával egy fogyatkozó forrású ágazatban.

A korreferátumot kísérő prezentációban a képek érdemi helyzetjelentést adnak a 2016-os év állapotairól.

 

12:45 A GONDOSKODÁS TÁRSADALMI ÉRTÉKE
SZŰCS Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ, a SZEF tagszervezete) elnöke (Prezentáció – .ppt)

A DDDSZ elnöke inkább előadást, mint korreferátumot tartott, s emelkedett, tényleg áttekintő képet alkotott a gondoskodás társadalmi formáiról, de az abban dolgozók körülményeiről és jövedelmi helyzetéről is. Adatai részleteiben is igazolták az állítást; a szociális ágazat nemzetgazdasági részesedése folyamatosan csökken, s folyamat már a társadalom életminőségének romlására vezet. Nőnek a munkaterhek, nő az itt dolgozók átlagéletkora és folyamatosan csökken az átlagbérük – már a munkavállalók fősodrához képest.

Pedig a többség szociális jóléte fontosabb a mindig csak átlagban emelkedő életszínvonalnál, hiszen a társadalom versenyképessége is inkább az előzőtől függ – zárta előadását Szűcs Viktória.

 

13:00 ÉLETPÁLYA-MASZLAG HELYETT ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKET!
FERENCZ Norbert, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók szakszervezete (MKKSZ, a SZEF tagszervezete) szakmai országos tanácsának alelnöke (Prezentáció – .pdf)

Ez a korreferátum egyetlen nyomópontra, az ágazati kollektív szerződési rendszer bevezetésének indokaira, hazai és nemzetközi jogszabályi hátterére, akadályaira és lehetőségeire koncentrált.

A szuggesztíven beszélő fiatal szakszervezeti vezető tényezőnként, ok-okozati szerkezetben elemezte a kollektív szerződési rendszer előnyeit, prezentációja is erre az elképzelésre épült.

VITA

13:15 – 14:00 VITA az előadók, a korreferálók és a közönség részvételével
Moderálja: ENYEDI NAGY Mihály, a SZEF Akadémia titkára

FÖLDIÁK András, a SZEF elnökének hozzászólása:

***

A SZAKPOLITIKAI VITÁT LEZÁRÓ ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE:

Hozzászólásokat a téma megjelölésével a szefakademia@szef.hu címre várunk.

SZOCIÁLIS VALÓSÁG 2016 >>>

***

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Név:*
E-mail cím:*
Ha szakszervezeti tag,
szakszervezetének neve :
Hozzájárulás Elolvastam és egyetértek a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakkal.

Tisztelt Érdeklődő! A hírlevélre feliratkozók adatait az adatvédelmi szabályok legszigorúbb betartásával kezeljük, e-mail-címére kizárólag SZEF-fel kapcsolatos információkat küldünk. Figyelmét köszönjük!